Üniversite Senatosu

 

Rektör Prof. Dr. Halil AKKANAT
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya KURŞAT
Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil AKKANAT (uhde)
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ela Sibel BAYRAK MEYDANOĞLU
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ
Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mukden UĞUR
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şafak Gökhan ÖZKAN
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Koray DEMİR
Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Aysel UZUNTAŞ (vekil)
Raportör Genel Sekreter Özgür Ali ŞİRİN